Brugge en Whisky ?

Onder het bewind van de Bourgondiers bloeide Brugge open tot een van de belangrijkste steden van Europa.   De Brugse lakens waren overal populair.

 

Brugge had in de 15de eeuw een heel mooie handelsrelatie met Schotland en voerde veel Schotse wol in.  Het was een bloeiende handel en dit bracht Brugge veel rijkdom.  Er was een wijk vol Schotse handelaars die handel dreven hier. 

 

In 1467 verbood het Schotse parlement de handel met Vlaanderen en de Schotse kooplieden moesten Brugge verlaten.  Anselm Adornes reisde toen naar Schotland, aan het hoofd van een diplomatieke missie, die Brugge vertegenwoordigde.  De onderhandelingen met de Schotse koning en het Schotse parlement waren succesvol.  

 

Eind 15de eeuw verlieten de Schotse handelaars Brugge.  Maximiliaan van Oostenrijk werd heerser en hij steunde de Fransen en niet de Engelsen.  Dit besluit en de verzanding van 't Zwin zorgde er voor dat er geen whisky meer gedistilleerd werd tot in 2019…   Toen begon Thibaut De Meyer met stoken van spirit en deze te laten rijpen tot whisky.

 

Er wordt aangenomen dat er reeds in de 4de of 5de eeuw whisky werd gemaakt in Schotland en Ierland maar het was koning James III die whisky erkende in de 15de eeuw.  Whisky was een sterke drank die graag werd gedronken op speciale gelegenheden door alle lagen van de Schotse bevolking.   Het is ook aannemelijk dat er zelfs in Brugge whisky in huiselijke kring zou gestookt zijn.  Er is daar echter niets over te vinden in het stadsarchief.  Dat is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er geen belastingen werden op geheven.  Zelfs in Schotsland werd er geen belastingen op deze drank geheven tot 1644.